Ni posla, ki bi se lahko primerjal z zabavno industrijo!
Fraza – neštetokrat slišana in prebrana – še vedno drži in ostaja neke vrste kult. Ljudje smo po naravi zelo pozitivni. Sproščajo in osrečujejo nas zabavne stvari. Večinoma jih povezujemo z mediji, zabavno industrijo ali pa s športom. Slednji vedno bolj postaja del prvih dveh.

Ob vsem pa se je potrebno zavedati, kako pomembna je na eni strani vsebina in na drugi način, kako in preko katerih kanalov to vsebino predstavimo bodisi širši bodisi ožji, natančno definirani, ciljni skupini.

In tako deluje tudi naše podjetje:

Inovativno / Nepremagljivo / Filmsko / Učinkovito / Zmagovalno / Interaktivno / Jasno / Atraktivno

Smo torej kreativno podjetje, naši produkti so komunikativne kreacije. Ustvarjamo jih z inovativnimi pristopi in edinstvenimi rešitvami.

S poslovnimi partnerji si skupaj postavljamo cilje, delimo tako vizijo kot vrednote. Skupaj premikamo gore in rušimo tabuje.

Uresničujemo besede Charlesa Darwina : »Ne preživijo najmočnejši, niti najbolj inteligentni, preživijo tisti, ki se najlažje prilagodijo spremembam.«

Zato – ne bojmo se sprememb! Te naj bodo pozitivne in naj postanejo del tudi vašega vsakdana!

Urša Teslić Čož
Direktorica

"If not your brand, then whose? If not now, then when?"

("Če ne vaš produkt, čigav torej? Če ne zdaj, potem kdaj?")

Ljubljana
London
Tokio
Beograd
Zagreb